วารสารสถาบันฯ

รับบริจาคตะพาบน้ำ จากคุณถนอม มัธยมบุุรุษ

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งสังกัดสถาบันทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับบริจาคตะพาบน้ำจากชาวบ้านอำเภอกันตัง คุณถนอม มัธยมบุุรุษ ที่รักในการเลี้ยงสัตว์และหวงแหนสัตว์น้ำที่กำลังจะสูญพันธุ์ จึงได้นำตะพาบน้ำจำนวน 5 ตัว ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ มามอบให้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล เพื่อจัดแสดง และศึกษาต่อไป ทางพิพิธภัณฑ์จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

 

Date: 
Sunday, November 9, 2014 - 14:30