วารสารสถาบันฯ

เตรียมงาน เทศกาลลอยกระทง

    สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัฑณ์สัตว์น้ำราชมงคล) เตรียมงานโดยคณะช่างศิลป์ เตรียมงาน Night Aquarium
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 19.00 - 21.00 น.  ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ

Date: 
Thursday, November 6, 2014 - 14:15