วารสารสถาบันฯ

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคต ลักษณะการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นในรูปแบบการกระจายการให้ความรู้ไปตามโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดตรังที่อยู่ติดกับพื้นที่ใกล้ทะเล โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพร้อมให้ความรู้

Date: 
Sunday, August 10, 2014 - 14:45