วารสารสถาบันฯ

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังคำบรรยาย

   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จังหวัดพังงา จำนวน 190 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพร้อมศึกษา เรียนรู้ชีววิทยาของพะยูน เต่าทะเล และร่วมชมการแสดงแมวน้ำ 

Date: 
Thursday, August 7, 2014 - 11:45