วารสารสถาบันฯ

สัปดาห์การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง ) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานขึ้น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz เพื่อแนะนำหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันในขณะนี้ ในการจัดรายการวิทยุจะเป็นในรูปแแบบการสนทนา และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทุกเดือน 
 

Date: 
Wednesday, August 6, 2014 - 10:30