วารสารสถาบันฯ

คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชได้จัดโครงการนำเด็กนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาการจำลองแบบสภาพธรรมชาติได้อย่างลงตัว ในความเกี่ยวข้องของระบบนิเวศทางทะเล และเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมต่อไป

Date: 
Sunday, July 6, 2014 - 15:00