วารสารสถาบันฯ

โลมาน้อยเกยตื้น เสียชีวิตแล้ว

       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557  เวลาบ่าย  มีชาวบ้านจากเกาะลิบงให้ความช่วยเหลือวาฬและโลมาตัวน้อยที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาเกยตื้น พร้อมติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฐมพยาบาลแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำโลมาน้อยที่เสียชีวิตแล้วมามอบให้กับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง เพื่อการศึกษาต่อไป ทราบรายละเอียด ดังนี้ เป็นปลาวาฬคูเวีย  (Cuvier beaked whale) เพศผู้ น้ำหนักประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ กก. ความยาวประมาณ ๔.๕ เมตร พบเกยตื้นที่หาดดินแดง เกาะลิบง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ภูเก็ต สงขลา และศูนย์อนุรักษ์ ทช. ที่๖ (จ.ตรัง) จะร่วมกันผ่าพิสูจน์ซากในพื้นที่ช่วงบ่ายต่อไป

 

 

Date: 
Sunday, June 29, 2014 - 11:30