วารสารสถาบันฯ

นักกีฬาจากประเทศบรูไน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ได้ต้อนรับนักกีฬาจากประเทศบรูไน จำนวนหนึ่งซึ่งมาร่วมแข่งขันกีฬาพะยูนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่สนามกีฬานครตรัง นักกีฬาทุกคนมีสีหน้าที่สดใส เป็นมิตร และมีระเบียบวินัยมาก และยังบอกกับคนไทยด้วยว่า คนไทยเป็นมิตรและยังให้การต้อนรับพวกเค้าอย่างดี 

Date: 
Monday, June 23, 2014 - 08:15