วารสารสถาบันฯ

COP การบริหารจัดการ

COP การบริหารจัดการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  ปีการศึกษา 2561 (KM เรื่อง ระบบตรวจสอบสถานการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )( ดาวน์โหลด)

-  ปีการศึกษา 2561 (KM เรื่อง เทคนิคการออกแบบโพสเตอร์เพื่องานประชาสัมพันธ์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) ดาวน์โหลด บทที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,7

-  ปีการศึกษา 2562 (KM เรื่อง การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ  1

-  ปีการศึกษา 2563 (KM เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสถาบันฯ) (ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติ)

- โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การบริหารจัดการเอกสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

- ปีการศึกษา 2563 KM เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ )

- ปีการศึกษา 2564 KM เรื่อง การทำงานของบุคลากรในสภาวะขาดแคลนอัตรากำลังของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ)

- ปีการศึกษา 2564 KM เรื่อง เทคนิคการให้บริการนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย (ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ)

- ปีการศึกษา 2565 KM เรื่อง เทคนิคการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลดแนวปฎิบัติ)