วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                                   

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล โครงการดีๆเพื่อสังคม

     

ฉลามวาฬ เจ้าแห่งท้องทะเล ชมได้ที่นี่

        




 

 

สายด่วนเลิกพนัน 1323

      ด้วย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ " ยิ้มรับบอลโลก อย่าเสี่ยงโชคด้วยการพนัน" ขึ้นเพื่อให้เด็ก และวัยรุ่นและครอบครัวเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพ โดยสามารถขอคำปรึกษาได้จาก สายด่วน 1323

งานครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดงานครบรอบ 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัยโดยมีกิจกรรมในวันดังกล่าว ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://swugrad40.com/  ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15618 , 15644

ขอเชิญชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗(Thailand Research Expo 2014)"

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วปะเทศ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงนวิจัยแห่งชาติ  ๒๕๕๗(Thailand Research Expo 2014)" ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกตอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014)"

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research Expo 2014)" ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ใ้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง

ขอเชิญชมงาน " IP Innovation and Technology Expo - IPITEx.2014"

              ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงาวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ได้กำหนดจัดงาน   " IP Innovation and Technology Expo - IPITEx.2014 " ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ Hall 103-105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถติดตามรา

สำรวจความต้องการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุน

    ด้วย มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสำรวจความต้องการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่ http://personal.rmutsv .ac.th/content/2012/06/14-63

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการ NGS 2014

     เนื่องด้วยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดการประชุมวิชาการ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies)" ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุเทพฯ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละอียดและสมัครแบบออนไลน์ได

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร

    ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 11 หลักสูตร กำหนดจัดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 074-286972-5 และติดตามข้อมูล ข่าวสารการอบรมที่เว็บไซต์

Pages