วารสารสถาบันฯ

ติดต่อเรา

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

โทรศัพท์..จองเข้าชม Aquarium 09 8016 1076, 08 1892 4186 
อีเมล์..จองเข้าชม Aquarium nrei.ticket@gmail.com
   
โทรศัพท์..ติดต่อสำนักงาน 08 9866  4815
อีเมล์..สำนักงาน nrei2555@gmail.com
Fanpage http://www.facebook.com/AquariumTrangPage/
facebook https://www.facebook.com/trang.aquarium
twitter http://twitter.com
Id line trang.aquarium

สายตรงผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม