วารสารสถาบันฯ

อาคารพะยูนและหญ้าทะเล

      อาคารพะยูนและหญ้าทะเลจัดแสดงนิทรรศการพะยูน จัดแสดงพะยูนสต๊าฟ ทั้งนี้พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่า เมืองหลวงของพะยูน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยมีการรวบรวมความรู้ด้านชีววิทยาของพะยูนและหญ้าทะเล รวมทั้งเก็บซากพะยูนไว้ศึกษาและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกด้วย