วารสารสถาบันฯ

เวลาเปิดให้บริการ รอบแสดง และข้อปฎิบัติ

เวลาเปิดให้บริการ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 16.00 น.)


รอบการจัดแสดงความสามารถแมวน้ำ  

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

            รอบที่ 1  เวลา 10.30 น.
            รอบที่ 2  เวลา 14.30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            รอบที่ 1  เวลา 10.30 น.
            รอบที่ 2  เวลา 11.30 น.
            รอบที่ 3  เวลา 14.00 น.
            รอบที่ 4  เวลา 15.00 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

  •  ใช้กล้องถ่ายภาพสัตว์น้ำในตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำได้แต่ห้ามใช้แฟลช ส่วนบริเวณอื่น ๆ ถ่ายภาพตามปกติ

  •  ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน (ยกเว้น เครื่องดื่ม)

  •  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา

  •  ห้ามสัมผัสกดซากสิ่งมีชีวิต

  •  ห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ (ยกเว้นอาหารที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้)

  •  ไม่ส่งเสียงดัง และไม่วิ่งเล่น