วารสารสถาบันฯ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 

  •  ร้านจัดจำหน่ายของที่ระลึก
  •       
  • มุมพักผ่อนภายนอกพิพิธภัณฑ์และจุดสำหรับชาร์ตแบตโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
  •