วารสารสถาบันฯ

ราคาบัตรเข้าชม

 

  ผู้ใหญ่     50   บาท      
  เด็ก       (อายุตั้งแต่ 3-12 ปี)       30   บาท      
  หมู่คณะ  (มีหนังสือขอความอนุเคราะห์)  20   บาท      

  หมายเหตุ   บัตรเข้าชม 1 ใบ สามารถเข้าชมได้ทุกกิจกรรม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ,การแสดงแมวน้ำ ,สวนนก ,บ่อเต่าทะเล ฯลฯ) 

            กรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะถึง “ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  หากต้องการวิทยากรบรรยายให้ระบุมาในหนังสือ ฟอร์มหนังสือขอเข้าชม คลิกที่นี่ (หนังสือฉบับจริงไม่ต้องส่งมาก่อนวันเดินทาง) แต่ต้องลงทะเบียนจองผ่านหน้าเว็บ คลิกที่นี่ หรือจองเข้าชมทางโทรศัพท์ (09 8016 1076, 08 1892 4186) ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน

                 ***หนังสือฉบับจริงให้นำมายื่นในวันเดินทางมาเยี่ยมชม ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 09 8016 1076 หรือสายตรงผู้อำนวยการ 08 1892 4186

                         ID Line : trang.aquarium  ,Facebook : Trang aquarium