วารสารสถาบันฯ

ติดต่อ และการเดินทาง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

โทรศัพท์..จองเข้าชม Aquarium
09 8016 1076, 08 1892 4186 
อีเมล์..จองเข้าชม Aquarium
nrei.ticket@gmail.com
 
 
โทรศัพท์..ติดต่อสำนักงาน
08 9866  4815
อีเมล์..สำนักงาน
nrei2555@gmail.com
Fanpage
facebook
twitter
Id line
trang.aquarium

 

แผนผังสถาบันฯ

การเดินทาง