สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

เอกสาร KM
KM

COP การบริหารจัดการ

ปีการศึกษา 2561 KM เรื่อง ระบบตรวจสอบสถานการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลด)

COP บริการวิชาการ

เทคนิคการจัดนิทรรศการภายในอาคารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว (ดาวน์โหลด)

COP ด้านการดำเนินงานของสายสนับสนุน

ปีการศึกษา 2/2566 KM เรื่อง เรื่อง เทคนิคการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Looker Studio ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดาวน์โหลด)
ปีการศึกษา 1/2567 KM เรื่อง เรื่อง การพัฒนาการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ดาวน์โหลด)
แผนการจัดการความรู้(KM) 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการจัดการความรู้(KM) 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร 
แผนการจัดการความรู้(KM) 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2563 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2565 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2566 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 098-016-1076
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow