สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

ราคาบัตรเข้าชม
lOGOTicket
ผู้ใหญ่    60   บาท      
เด็ก (อายุตั้งแต่ 3-12 ปี)      40   บาท      
หมู่คณะ  (มีหนังสือขอความอนุเคราะห์) เด็ก 20   บาท      
หมู่คณะ  (มีหนังสือขอความอนุเคราะห์) ผู้ใหญ่40   บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่100 บาท
ชาวต่างชาติ เด็ก50 บาท
หมายเหตุ   บัตรเข้าชม 1 ใบ สามารถเข้าชมได้ทุกกิจกรรม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ,การแสดงแมวน้ำ ,สวนนก ,บ่อเต่าทะเล ฯลฯ) 
  • กรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะถึง “ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”หากต้องการวิทยากรบรรยายให้ระบุมาในหนังสือ ฟอร์มหนังสือขอเข้าชม คลิกที่นี่ (หนังสือฉบับจริงต้องนำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง)
  • ลงทะเบียนจองผ่านหน้าเว็บ คลิกที่นี่ หรือจองเข้าชมทางโทรศัพท์ (098-016-1076) ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน

หนังสือฉบับจริงให้นำมายื่นในวันเดินทางมาเยี่ยมชม ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 09-8016-1076

neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 098-016-1076
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow