สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

การแสดงโชว์
แมวน้ำ
แสดงความสามารถสัตว์

การแสดง(แมวน้ำโชว์)

การแสดงความสามารถแมวน้ำ (Seal Show) แมวน้ำที่นำมาจัดแสดงเป็นแมวน้ำที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ จัดแสดงโชว์การเล่น ลูกบอล ห่วงยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

รอบการแสดง(แมวน้ำโชว์)

neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 098-016-1076
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow