สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

AQ_A
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง” ตื่นตาตื่นใจ กับห้องเทคโนโลยีสารสนเทศโลกใต้ท้องทะเลของพะยูน และเต่าทะเล และห้องนิทรรศการหมุนเวียนเทคโนโลยี (3D Hologram) รูปแบบ 3 มิติ เสมือนจริงของสัตว์ทะเล เพลิดเพลินกับโซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 100 ชนิด และการแสดงแมวน้ำโชว์ เปิดทุกวัน 09.00 – 16.30 น.

DUgongRoom

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศและสัตว์น้ำในพื้นที่

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยมีการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งและดำเนินงาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง มีการจัดแสดงสัตว์น้ำหลากหลายชนิดจากทั่วโลก รวมทั้งสัตว์น้ำที่พบในทะเลไทย

ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เข้าชม 360 องศา
A1
A3
A2
A4
A1
A3
A2
A4
previous arrow
next arrow
neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 098-016-1076
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow