ทัวร์เสมือนจริง 360 องศา

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

360 องศา

โซน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

เข้าชม 360 องศา

โซน

นิทรรศการพะยูนและหญ้าทะเล

โซน

การแสดงความสามารถสัตว์

neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 098-016-1076
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow