สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

บุคลากร
MD
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลบุคลากร
พี่เปีย2
นางสาวชรินรัตน์ ผกามาศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
พี่ยัน_1
นายสายันต์ กกแก้ว
ตำแหน่ง ช่างฝีมืองานโลหะ
ข้อมูลบุคลากร
พี่กุ้ง
นางสาวธนาภรณ์ ว่องวรานนท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
พี่ฉิ่ง2
นางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
จักร2
นายจักรพันธ์ คงนคร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลบุคลากร
พี่จุ๊บ2
นางสาวบุญญา วุทธชูศิลป์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
พี่โข้ย2
นางสาวสุภาวดี กลับใหม่
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ข้อมูลบุคลากร
พี่ขวัญ2
นายสมภพ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ชำนาญการ
ข้อมูลบุคลากร
พี่ทอง2
นายสุรินทร  บุญรอด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากร
พี่จรัญ
นายจรัญ บุญรงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ข้อมูลบุคลากร
พี่หนุ่ม2
นายธานี สังฆะวัง
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
ข้อมูลบุคลากร
พี่ลืฟ2
นายสุริยะ ตาเตะ
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ข้อมูลบุคลากร
พี่กร2
นายภากรณ์ จู้ห้อง
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ข้อมูลบุคลากร
พี่อีฟ2
นางสาววิศนี รัตนอร่ามสวัสดิ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
พี่เอก2
นายพงษ์พันธ์  โชติพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์
ข้อมูลบุคลากร
neri_logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ตั้ง : 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์จองการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) : 084-848-7155
อีเมล์จองเข้าชม Aquarium : nrei.ticket@gmail.com

Back to top arrow