วารสารสถาบันฯ

สทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบสัญลักษณ์งานกีฬา มทร. ครั้งที่ 12

นายจักรพันธ์ คงนคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

Date: 
Thursday, April 11, 2019 - 09:15