สทส. จัดกิจกรรม Big cleaning day พื้นที่สวนสัตว์ ระดมกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณงานสวนสัตว์ สถาบันทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดแวดล้อม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เพื่อร่วมกันระดมกำลังปรับปรุงพื้นพี่ภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและต้อนรับการเปิดเทอมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567