ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ในความเห็นชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้บุคลากร นำโดยนายภากรณ์ จู้ห้อง นักวิชาการประมง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 480 คน ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ได้แก่ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โซนจัดแสดงพันธุ์สัตวน้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มหลากหลายชนิด ห้องนิทรรศการหมุนเวียน เทคโนโลยี (3D Hologram) ภาพ 3 มิติ แบบเสมือนจริง แสดงความรู้ด้านชีววิทยาสัตว์ทะเลหายาก โซนบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดใหญ่ หรือ บ่อเต่าทะเล และชมการแสดงความสามารถแมวน้ำ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี