เปิดรับอาสาสมัคร จิตอาสา (Volunteers needed) “ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง”  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ปิดเทอมนี้ !! มาร่วมทำกิจกรรมดีๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง Trang Aquarium

เปิดรับอาสาสมัคร จิตอาสา (Volunteers needed) “ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง”  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

กิจกรรมดังนี้

การดูแลแมวน้ำ (Seal care)

การนำเที่ยว (Guided tour)

สัตว์ทะเลหายาก (Marine endangered species)

นิทรรศการหมุนเวียน (Rotating exhibitions)

IT Support

ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป  

 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวสุภาวดี กลับใหม่ นักวิชาการประมง โทร.0902262221

หรือ สแกนคิวอาร์ โค้ด ในภาพด้านล่าง SCAN QR Code

#TrangAquarium

#พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

#สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#มทร.ศรีวิชัย#Volunteer#แมวน้ำโชว์#SealShow