วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง Trang Aquarium

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง Trang Aquarium

วันที่ 18 กันยายน 2566  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง นำโดย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อทดลองระบบในวันที่  1 ตุลาคม 2566 ตลอดจนกำหนดการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นี้ ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, September 18, 2023 - 08:15