วารสารสถาบันฯ

อธิการ มทร.ศรีวิชัย ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง “ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ พะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง ”

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง  และคณะบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างและงานระบบภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง  ตลอดจนตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลสัตว์น้ำ ราชมงคลตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากจังหวัดตรัง วงเงินจำนวน 68,802,600 บาท

Date: 
Wednesday, August 30, 2023 - 14:30