วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ Event: Re-opening Aquarium

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง หลังการปิดปรับปรุงเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ พะยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่ กิจกรรม Event: Re-opening Aquarium กิจกรรมการจัดหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดทำแผนการตลาด (Marketing Plan) ในเชิงรุก เพื่อกระตุ้นการเพิ่มรายได้ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดตรัง  

Date: 
Wednesday, May 3, 2023 - 15:45