วารสารสถาบันฯ

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงานภายในพื้นที่วิทยาเขตตรัง

วันที่ 24  มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ และการปรับโครงสร้างสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตตรัง

Date: 
Friday, March 24, 2023 - 08:45