วารสารสถาบันฯ

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี  คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงานภายในพื้นที่วิทยาเขตตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง   เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้าง ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากจังหวัดตรัง วงเงินจำนวน 68,802,600 บาท

Date: 
Thursday, March 23, 2023 - 08:30