วารสารสถาบันฯ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง แจ้งการปิดปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (โซนตู้ปลา) ชั่วคราว

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง แจ้งการดำเนินการปิดปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป " โดยจะยังเปิดให้บริการการจัดแสดงความสามารถแมวน้ำทุกวัน" แมวน้ำโชว์ (Seal Show)
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
รอบที่ 1 เวลา 10.30 น. รอบที่ 2 เวลา 14.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบที่ 1 เวลา 10.30 น. รอบที่ 2 เวลา 11.30 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. รอบที่ 4 เวลา 15.00 น.
โทรศัพท์.. Aquarium​ 09 8016 1076, 08 1892 4186
Date: 
Thursday, March 9, 2023 - 05:15