วารสารสถาบันฯ

ผศ.มาโนช ขำเจริญ และบุคลากร ประชุมจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2571

วันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

และคณะบุคลากร ร่วมประชุมจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2571

 เพื่อรองรับการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Date: 
Wednesday, September 14, 2022 - 15:15