วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ร่วมอนุบาลเต่าตนุและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณท่าเรือหาดปากเมง จ.ตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้ทำการอนุบาลเต่าทะเลจากการพบเกยตื้นจากตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่ โดยความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายสุริยะ ตาเตะ นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัย (ศวอล.) ร่วมอนุบาลและทำการรักษาเต่าทะเลเกยตื้น พบเป็นเต่าตนุ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Chelonia mydas  น้ำหนัก 2 กิโลกรัม ขนาดกว้าง 24 ซม. ยาว 25 ซม. สภาพมีบาดแผลบริเวณครีบว่ายน้ำ ทั้ง 4 ข้าง ดวงดา และลำคอ  โดยนำมาอนุบาลและทำการรักษาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจากการติดตามและประเมินอาการพบว่าบาดแผลทุกส่วนหายเป็นปกติและมีสุขภาพแข็งแรงดี จึงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณท่าเรือหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  

Date: 
Thursday, June 16, 2022 - 03:30