วารสารสถาบันฯ

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการร้านจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินโครงการร้านจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ให้การต้อนรับ โดยร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์ราชมงคลตรัง เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพิพิภัณฑ์สัตว์น้ำได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลให้มีความมั่นใจที่จะกลับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ สินค้าประจำจังหวัด เช่น สินค้า OTOP และ สินค้าที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เช่น เสื้อยืด กระเป๋า พวงกุญแจ ผ้าพันคอ ตุ๊กตาแมวน้ำและสัตว์ทะเล และอื่นๆ อีกมากมาย

Date: 
Wednesday, May 4, 2022 - 05:00