วารสารสถาบันฯ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เลี้ยงปลาทับทิม ปลาดุกและหอยโข่งนาขาย สร้างรายได้เสริม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เปิดจำหน่ายปลาทับทิม ปลาดุก และหอยโข่งนา เลี้ยงแบบชีวภาพ ปลอดสารอันตราย

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.30 น. 

เปิดรับออเดอร์
ปลาทับทิม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท
ลาดุก ราคากิโลกรัมละ 50 - 60 บาท
หอยโข่งนา ราคากิโลกรัมละ 40 บาท
โทร. เพิ่มเติม 088-7900080 ,092-2811046
Date: 
Tuesday, April 26, 2022 - 04:45