วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ประชุมติดตามและสำรวจพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง

ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในเกียรติเป็นประธานและสำรวจพื้นที่ เพื่อปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตรัง(Trang Aquarium) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัด และยังเป็นสถานที่ช่วยเหลือ รักษา พยาบาลสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน และเต่าทะเล เป็นต้น ให้มีความทันสมัย เพื่อเตรียมรองรับท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวของ จ.ตรัง ได้  

Date: 
Thursday, November 18, 2021 - 08:45