วารสารสถาบันฯ

สทส.จัดอบรมให้ความรู้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากแก่ประชาชน

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดโครงการการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 การช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านแหลมไทรเพื่อให้ความรู้การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น

Date: 
Wednesday, February 24, 2021 - 07:15