วารสารสถาบันฯ

ทีมพนักงานมหาวิทยาลัยเปิดศักราชใหม่จัดประชุม KM

เริ่มต้นปีใหม่ 2564 พนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัยตรัง ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ การทำงานของบุคลากรในสภาวะขาดแคลนอัตรากำลังของสถาบันฯ ในวันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

Date: 
Monday, January 4, 2021 - 06:30