วารสารสถาบันฯ

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ร่วมยินดี ผอ. สทส. คนใหม่

ผู้ช่วยศาตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำวิทยาเขตตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังฯ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

Date: 
Monday, January 4, 2021 - 06:30