วารสารสถาบันฯ

สถาบันวิจัยบุกสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.คนใหม่

ทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัยตรัง โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานำของที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ และสวัสดีปีใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

Date: 
Monday, January 4, 2021 - 06:30