วารสารสถาบันฯ

พบซากเต่าตนุเกยตื้นหาดราชมงคล

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายธานี สังฆะวัง นายสัตวบาล สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง พบซากเต่าตนุเกยตื้นบริเวณชายหาดราชมงคล จึงประสานงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างเพื่อนำเต่าตนุไปชันสูตรหาสาเหตุการตายต่อไป

Date: 
Tuesday, October 27, 2020 - 03:30