วารสารสถาบันฯ

บรรยายสัตว์มีพิษทางทะเลแก่ นศ.แพทย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี นายสัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สัตว์มีพิษทางทะเลให้แก่นักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง จำนวน 53 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นำกลับไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสัตว์ทะเล ณ ห้อง M1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Date: 
Tuesday, October 27, 2020 - 03:30