วารสารสถาบันฯ

สทส.จัดกิจกรรมที่ 2 สร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะชุมชนชายหาดปากเมง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาขยะทะเล มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ตรัง : กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะชุมชนชายหาดปากเมง กิจกรรมครังนี้มีคนในชุมชนท่าเรือปากเมง เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมเก็บขยะทะเลที่ถูกคลื่นจากท้องทะเลซัดสาดขึ้นมาบริเวณตลอดแนวชายหาดจากนั้นนายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชากรประมง ผู้รับผิดชอบโครงการนำขยะมาคัดแยกลงในถังขยะเพื่อนำมาสู่กระบวนการจัดการคัดแยกขยะต่อไปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Date: 
Friday, September 18, 2020 - 03:45