วารสารสถาบันฯ

สทส.คว้ารางวัลชนะเลิศ

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ ผลการประกวด นายจักรพันธ์ คงนคร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากร เรื่อง ระบบปฏิบัติการ การจัดการและติดตามสถานะจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบ Andriod ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ภาพและข่าว : ปชส. มทร.ศรีวิชัย
Date: 
Tuesday, June 30, 2020 - 09:15