วารสารสถาบันฯ

รับอนุบาลเต่าทะเลจาก สทช.7

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับอนุบาลเต่าทะเลจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (สทช.7) หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่อันดามันตอนล่าง จังหวัดตรัง กระบี่และสตูล เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลในวันทะเลโลก ประจำปี 2563 (World Ocean Day 2020) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ท่าเรือคลองสน หมู่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

ภาพและข่าว : กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช จนท.บริหารงานทั่วไป

Date: 
Wednesday, June 10, 2020 - 04:45