วารสารสถาบันฯ

ผ่าซากพะยูน

วันนี้ (2 มิ.ย. 63 ) เวลาประมาณ 09.00 น. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง ร่วมผ่าชันสูตรพะยูนเพศผู้เกยตื้นที่ได้รับจาก จ.กระบี่ อายุประมาณ 10-20 ปี น้ำหนักประมาณ 313 กิโลกรัม โดยใช้สถานที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อหาสาเหตุการตาย

หมายเหตุ : ภาพบางภาพอาจมีความไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้ถ่ายเพื่อความบันเทิงหรือล่วงละเมิดแต่ใช้เพื่อบรรยายเนื้อหาข่าวเท่านั้น
ภาพและเรียบเรียง : กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Date: 
Tuesday, June 2, 2020 - 04:15