วารสารสถาบันฯ

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันนี้ (7 ก.พ.63) ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2563 โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ อพ.สธ. ที่จัดตั้งภายในสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายสารสนเทศการวิจัย ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, February 7, 2020 - 07:45