วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมจิตอาสาระลึกคุณพระมหากษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา และคณะทำงาน จัดโครงการจิตอาสา ณ บริเวณชายหาดวิวาห์ใต้สมุทร เพื่อระลึกคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และเพื่อคืนหาดทรายขาวให้แก่ท้องทะเลไทย

Date: 
Tuesday, February 4, 2020 - 04:15