วารสารสถาบันฯ

ประกาศรายชื่อ OTOP ที่ได้จัดจำหน่ายงานปีใหม่ 2563

ประกาศรายชื่อ OTOP ที่ได้จัดจำหน่ายงาน "ชมแมวน้ำ แลปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง" วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

สอบถามเพิ่มเติม 06-2516-8946

Date: 
Monday, November 18, 2019 - 07:30